NHẬT BẢN

22.900.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Vietnam Airlines
 Khách sạn: 3 sao

38.900.000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm.
 Phương tiện: Vietnam Airlines
 Khách sạn: 3 sao

29.900.000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm.
 Phương tiện: All Nippon Airways
 Khách sạn: 3 sao

38.900.000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm.
 Phương tiện: Máy bay
 Khách sạn: 3 sao

27.900.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Japan Airlines
 Khách sạn: 3 sao

19.880.000 đ

Thời gian: 3 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Vietjet Air
 Khách sạn: 4 sao