SINGAPORE

10.490.000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm.
 Phương tiện: Máy bay
 Khách sạn: 3 sao

10.490.000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm.
 Phương tiện: Vietjet Air
 Khách sạn: 3 sao

7.490.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Máy bay
 Khách sạn: 3 sao

9.990.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Scoot Air
 Khách sạn: 3 – 4 sao

9.990.000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm.
 Phương tiện: Tiger Air
 Khách sạn: 3 – 4 sao

9.590.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Scoot Air
 Khách sạn: 3 – 4 sao

16.990.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Vietnam Airlines
 Khách sạn: 3 sao