SINGAPORE

9.490.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Scoot Air
 Khách sạn: 3 – 4 sao
 Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

7.990.000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm.
 Phương tiện: Vietjet Air
 Khách sạn: 4 sao
 Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

6.990.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Hàng không: Jetstar
 Khách sạn: 3 sao
 Khởi hành: Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần

8.990.000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm.
 Hàng không: Jetstar
 Khách sạn: 3 sao
 Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

9.990.000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm.
 Hàng không: Vietjet Air
 Khách sạn: 3 – 4 sao
 Khởi hành: Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần