TOUR CAMPUCHIA

4.200.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Xe ô tô
 Khách sạn: 5 sao

7.950.000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm.
 Phương tiện: Xe ô tô
 Khách sạn: 3 sao