TOUR CAMPUCHIA

4.359.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Xe ô tô
 Khách sạn: 3 – 4 sao

7.950.000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm.
 Phương tiện: Xe ô tô
 Khách sạn: 3 sao

3.990.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
 Phương tiện: Xe ô tô
 Khách sạn: 3 – 4 sao