TOUR TẾT 2020

11.990.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
Hàng không: Vietjet Air, Malaysia Airlines
Khách sạn: 4 sao
Khởi hành: 27, 28/12/2019

15.990.000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm.
Hàng không: AK, 3K
Khách sạn: 3 sao
Khởi hành: Mùng 2 Tết 

13.968.000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm.
Hàng không: Vietjet Air
Khách sạn: 3 sao
Khởi hành: 28/12/2019

8.688.000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm.
Hàng không: Nok Air
Khách sạn: 3 sao
Khởi hành: 29/12/2019 

4.990.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
Phương tiện: Xe ô tô
Khách sạn: 3 – 4 sao
Khởi hành: Mùng 1, 2, 3 Tết

4.959.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
Phương tiện: Xe ô tô
Khách sạn: 3 – 4 sao
Khởi hành: Mùng 2,3,4,5 Tết

9.990.000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm.
Hàng không: Vietjet Air
Khách sạn: 4 sao
Khởi hành: 28/12/2019

11.990.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
Hàng không: Vietnam Airlines
Khách sạn: 3 sao
Khởi hành: 28, 29/12/2019
29 Tết Âm Lịch

4.668.000 đ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm.
Hàng không: Vietjet Air
Khách sạn: 3 sao
Khởi hành: 31/12/2019

14.600.000 đ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm.
Hàng không: Air Asia
Khách sạn: 3 sao
Khởi hành: Mùng 2 Tết

16.800.000 đ

Thời gian: 6 ngày 5 đêm.
Hàng không: Air Asia 
Khách sạn: 3 sao
Khởi hành: Mùng 3, 4 Tết

20.490.000 đ

Thời gian: 7 ngày 6 đêm.
Hàng không: China Southern Airlines 
Khách sạn: 4 sao
Khởi hành: 29/12/2019

15.990.000 đ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm.
Hàng không: Vietjet Air
Khách sạn: 4 sao
Khởi hành: 29 Tết, Mùng 6 Tết